Post Tagged with: "omiski gusari"

Odmor u Omišu – Omiški gusari

Odmor u Omišu – Omiški gusari

Omiš je mali grad i luka na ušću rijeke Cetine na obalnom području Poljica, 26 km jugoistočno od Splita. U 13. i 14. stoljeću, Omiš je bio dom gusara (omiški gusari) koji su koristili brze brodove Sagittae (Strijela) za napade na trgovačke brodove na ušću rijeke. Kad bi uspjeli u svojim napadima, pobjegli bi uzvodno […]